O společnosti

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.

Hlavním posláním společnosti je vysoká kvalita poskytovaných služeb založená na respektování potřeb zákazníka ve všech činnostech výroby.

Organizační struktura

Společnost je jednou organizační jednotkou, která se zabývá poskytováním služeb v oboru pozemních, vodohospodářských a dopravních staveb. Společnost může dále vytvářet nové organizační jednotky, pokud to bude pro její rozvoj potřebné.

Odbornost a kvalifikace

Společnost je v současné době odborně, technicky a ekonomicky stabilní s prokazatelným trendem dlouhodobého rozvoje. Předpokladem dalšího rozvoje společnosti je její materiálně technická základna a kvalifikované personální opatření širšího profesního spektra.

Společnost vlastní od roku 1996 autorizaci pro obor pozemní a vodohospodářské stavby a od roku 2004 autorizaci pro obor dopravní stavby.

V roce 2000 se společnost stala držitelem certifikátu jakosti ISO 9002, od roku 2003 je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001 a od roku 2005 certifikátu ISO 14001 a ČSN ISO 45001.

Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR. Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.

UnO-kanalizace6.JPG

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.