Kanalizace a ČOV – Ústí nad Orlicí

Kanalizace a ČOV – Ústí nad Orlicí

Rekonstrukce kanalizace a ČOV realizuje „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“, jejíž členové jsou: 

SMP CZ, a.s., Praha 6,

VCES a.s., Praha 9,

HOCHTIEF CZ a.s., Praha 5,

A.B.V. spol. s r.o., Ústí nad Orlicí.

Celková cena díla se předpokládá ve výši necelých 600 mil. Kč bez DPH, z této částky bude společnost A.B.V. spol. s r.o. realizovat celkem asi 84,5 mil Kč bez DPH. Na území města je vybudována jednotná kanalizační síť různého stáří a technického stavu. Stokový systém města je rozdělen na pět základních povodí dle kmenových stok, které odvádí odpadní vody na centrální čerpací stanici a dále na čistírnu odpadních vod. V rámci tohoto dílčího projektu byla ve městě Ústí nad Orlicí navržena a realizována jednotná i oddílná kanalizace v částech obce s místními názvy Hylváty, sídliště Dukla a levý břeh Třebovky. Dále je navržena dostavba kanalizace v Kerharticích, které mají propojený kanalizační systém s Ústím nad Orlicí a výstavba nové oddílné splaškové kanalizace pro obec Dlouhá Třebová, která je rovněž připojená na kanalizaci města Ústí nad Orlicí. Umístění stavby bylo jednoznačně dáno stávajícím rozsahem kanalizačních sítí a doposud neodkanalizovanou stávající zástavbou ve výše uvedených lokalitách. Součástí realizace byly i přeložky vodovodu a ostatních inženýrských sítí v trasách kanalizace.

Firmou A.B.V. bylo realizováno:

Kerhartice – 2 016 m stok, 770 m výtlačných řadů, 792 m vodovodních řadů a 3 čerpací stanice,

Hylváty – 2 727 m stok, 743 m tlakové kanalizace, 676 m výtlač.řadů, 1 628 m vod.řadů a 5 ČS,

Ústí nad Orlicí – 636 m stok, 290 m vodovodních řadů, odlehčovací komora OK-4,

Dlouhá Třebová – 1 857 m stok, 191 m výtlačných řadů a 119 m vodovodních řadů.

Výstavba nové splaškové kanalizace pro část města Ústí nad Orlicí a obec Dlouhá Třebová umožnila napojení nových 3 000 obyvatel. Celkové množství obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV v současné době činí 14 500, což je cca 96 % ze současného počtu obyvatel.

Realizace: červenec 2012 – květen 2015

Datum

1. květen 2015

Tags

Veřejné zakázky

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.