Bezpečné a bezbariérové chodníky - České Libchavy

Bezpečné a bezbariérové chodníky - České Libchavy

Stavba je realizována s cílem zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice I/14 v Českých Libchavách a navazuje na chodníky v Libchavách. Je členěna na lokalitu č.1 „U Stavebnin“ a lokalitu č.2 „Pod Pilou“. Mezi oběma lokalitami se nachází místní komunikace, která obě tyto lokality spojuje. Na této komunikaci musel být osazen štěrbinový betonový žlab z důvodu odvedení srážkové vody.

Chodník je dlouhý 280 m a široký 2 m. Chodníkové a silniční obrubníky vymezují prostor, který je vydlážděn zámkovou dlažbou o tloušťce 6 cm a ve vjezdech 8 cm. U vjezdů byly zřízeny varovné pásy o šířce 0,4 m z dlažby s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké. Podél silničních obrubníků byly osazeny vodící pásky. Součástí zakázky bylo zřízení venkovního veřejného osvětlení s přívodními kabely a vegetační úpravy spočívající především v založení trávníku. Srážkové vody jsou odváděny bočními uličními vpustěmi do odvodňovacích betonových žlabů a poté do koryta místního potoka. V místě propustku byla zhotovena opěrná zeď s pozinkovaným zábradlím. Tímto chodníkem se výrazně zlepšila dopravní situace chodců.

Realizace: září 2014 – říjen 2014

Datum

1. říjen 2014

Tags

Veřejné zakázky

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.