Kanalizace a ČOV - Koldín

Kanalizace a ČOV - Koldín

V Koldíně byla vybudována gravitační a tlaková kanalizace sloužící k odvedení splaškových odpadních vod produkovaných v obci Koldín na novou ČOV.

Realizováno bylo 2 337 m gravitačních stok z žebrovaného potrubí o vnitřním průměru potrubí DN 300 a 1 010 m gravitačních stok z žebrovaného potrubí o vnitřním průměru potrubí DN 250, výtlačné potrubí v délce 121 m, 44 m tlakové kanalizace a vodovodní potrubí v délce 223 m. Dále byly zhotoveny 2 čerpací stanice o vnitřním průměru 2,0 m. Pro každou čerpací stanici byla zřízena vodovodní přípojka, elektro přípojka a bezpečnostní přepad se zpětnou klapkou a výústním objektem. Byla vybudována nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 300 EO s denitrifikací a předřazenou čerpací jímkou. Součástí ČOV bylo drátěné oplocení a zpevněná manipulační plocha ze zámkové dlažby.

Realizace: květen 2014 – květen 2015

Datum

7. prosinec 2015

Tags

Veřejné zakázky

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.