Kanalizace a vodovod EWE - Ústí nad Orlicí

Kanalizace a vodovod EWE - Ústí nad Orlicí

Během výstavby vlastní haly EWE s.r.o. byly realizovány přípojky dešťové a splaškové kanalizace a vodovodní přípojka.

Splašková kanalizace z žebrovaného potrubí DN 300 v délce 125 m byla napojena v ulici Třebovská na stávající městskou kanalizaci. Stoky dešťové odvádí vodu ze střech a zpevněných ploch do vsakovacích bloků, kde vsakují do štěrkového podloží, zbytek srážkových vod je sveden do Třebovky. Zde je zhotoven výústní objekt s koncovou nerezovou klapkou. Dešťová kanalizace měří celkem 685 m. Vodovodní přípojka je zřízena z PVC a její celková délka je 200 m. Součástí zakázky je také vystavění zpevněných ploch kolem objektu. Zpevněné plochy s asfaltovým povrchem o ploše 5 288 m2 spočívají v realizaci přístupových komunikací z jedné strany ze silnice I/14 pro těžkou nákladní dopravu a ze strany druhé (od Hylvát) pro dopravu osobní. Před administrativní částí budovy bude postaveno parkoviště pro 50 osobních automobilů. Chodníky budou ze zámkové dlažby tl.8 cm. Jejich celková plocha činí 139 m2 a umožní chodcům přístup z parkoviště do budovy.

Pozemek bude oplocen se vstupními bránami, brankou pro pěší a závorou, ovládanou čipy, popřípadě obsluhou z recepce.

Realizace:  červen 2015 – srpen 2016

Datum

7. prosinec 2015

Tags

Průmyslové stavby

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.