Parkovací plochy Autoneum CZ - Hnátnice

Parkovací plochy Autoneum CZ - Hnátnice

Stavba se nachází na okraji zastavěné části obce Hnátnice v lokalitě rozptýlené zástavby rodinnými domy venkovského charakteru a navazuje na stávající silnici III/3606 Lanšperk – Hnátnice.

Hlavním cílem stavby je zřízení účelové komunikace a parkovací plochy pro 109 osobních automobilů. Součástí akce byla realizace dešťové kanalizace, přístřešek pro kola, chodník do areálu firmy Autoneum, oplocení a konečné terénní úpravy. Stavba byla založena na násypovém tělese z dobře zhutnitelného materiálu. Jako páteřní spojnice byla navržena dvoupruhová účelová komunikace z asfaltobetonu v délce 115 m pro průměrnou denní intenzitu 15 – 100 nákladních vozidel. Tato příjezdová komunikace je ohraničena vodícími pásky. Parkovací stání bylo navrženo ze zámkové dlažby v přírodní barvě tl.8 cm. Celková plocha parkoviště činí 1 518 m2, chodník měří 346 m2. Bylo zhotoveno 272 m drátěného oplocení a 75 m oplocení betonového z plotových desek v pískové barvě s kamenným reliéfem. Srážkové vody jsou odváděny uličními vpustěmi do nově zřízené dešťové kanalizace.

Stavba byla realizována s maximálním ohledem na okolní ráz krajiny.

Realizace:  srpen 2015 – listopad 2015

Datum

18. listopad 2015

Tags

Průmyslové stavby

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.