Výrobní hala EWE - Ústí nad Orlicí

Výrobní hala EWE - Ústí nad Orlicí

Společnost EWE s.r.o. se zabývá výrobou elektrotechnických součástek a nástrojů pro zpracování elektrických a optických vodičů. Vzhledem ke vzrůstajícím kapacitám a rozšiřující se výrobě firmy byla navržena nová hala.

Areál je umístěn na okraji města Ústí nad Orlicí, v části zvané Hylváty. Plocha byla v současné době využívána k zemědělským účelům, obklopena objekty a technickou infrastrukturou. Objekt je rozdělen na výrobní část, kde je prováděna především montáž, ruční pájení, bodové sváření, tampónový tisk a lisování plastických hmot a na část související s provozem firmy, jako jsou kanceláře, šatny pracovníků, sociální zázemí včetně jídelny a výdejny jídel. Celková zastavěná plocha haly je 5 053,5 m2, administrativní část objektu má dvě podlaží.

Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové sloupy ukotvené do kalichů betonových základů. Stropy ve dvoupodlažní části jsou tvořeny betonovými prefa průvlaky s předpjatými železobet. panely. Střešní plášť je skládaný z trapézových plechů, tepelné izolace a ze svařované fólie, vnější obvodový plášť výrobní části je tvořen ocelovými sendvičovými panely s jádrem z minerální vaty. Přední část haly je obezděna cihelnou vyzdívkou a opláštěna zateplovacím fasádním systémem. Okna jsou hliníková s izolačními dvojksly. Firma A.B.V. zde provedla základy a veškeré zednické práce až po finální úpravy povrchů jako jsou omítky, obklady a dlažby.

 Uplatnění zde našlo až 180 nových zaměstnanců.

Realizace:  červen 2015 – srpen 2016

Datum

7. prosinec 2015

Tags

Průmyslové stavby

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.