Ústí nad Orlicí  - revitalizace centra Městské památkové zóny

Ústí nad Orlicí - revitalizace centra Městské památkové zóny

Území, které prošlo obnovou, se nachází v centru města v Ústí nad Orlicí. Leží v městské památkové zóně v prostoru původního hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

 Stavba zahrnovala několik stavebních objektů, v rámci kterých došlo k vybudování závlahového systému, dešťové kanalizace a položení drenáží. Restaurovány byly kamenné náhrobky v prostoru hřbitova, provedeny nové schody do zákristie. Komunikačně byl propojen střed města s Husovou ulicí pomocí dlážděných parkových cest s žulovými prahy připomínajícími historické mezníky města a pomocí nových vstupů zřízených v opravené kamenné hřbitovní zdi. Instalován byl nový mobiliář, osvětlení a vysázena okrasná zeleň.

Došlo tak k realizaci téměř stoleté myšlenky na vybudování parku a klidové zóny pro obyvatele Ústí i jeho návštěvníky.

Realizace: 14.9. 2017 – 25.5. 2018

Datum

27. červen 2018

Tags

Veřejné zakázky

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.