Veřejné prostranství Kociánka - Ústí nad Orlicí

Veřejné prostranství Kociánka - Ústí nad Orlicí

Kociánka se nachází v jádru města a částečně do něho zasahuje památková zóna města. Dílo slouží jako odpočinkové a klidové místo občanům. Provedení spočívalo několika stavebních objektů.

Nově byly realizovány povrchy ulice Smetanovy, výstavba dělící a opěrné zdi, vybudování zpevněných pojezdných ploch ze žulových kostek, odsekové dlažby a mlatové úpravy, vybudování nezpevněných ploch. Byly nainstalovány plastické prvky a kruhy různých velikostí se zelení, s vodními a dětskými atrakcemi z akátového a dubového broušeného dřeva, vybudován zavlažovací systém. Byl vystaven amfiteátr s příslušným zázemím, který souží jako shromažďovací prostor pro veřejnost s možností hudební, divadelní či jiné produkce s travnatým hledištěm s kapacitou 500 osob. Byly provedeny stavební úpravy části budovy průčelí č.p. 510 a č.p. 470 (kulturní dům). Dotčená lokalita byla vyhlášena obytnou zónou, čímž došlo ke zklidnění dopravy.

Realizace: listopad 2009 - září 2010

Datum

1. září 2010

Tags

Veřejné zakázky

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.