Dolní Libchavy - oprava ohradní zdi

Dolní Libchavy - oprava ohradní zdi

Oprava ohradní zdi u kostela sv. Mikuláše v Dolních Libchavách

 

Realizace: 8.8. 2017 – 8.8. 2018

  

Popis: Ohradní zeď tvoří hranici hřbitova v okolí kostela sv. Mikuláše v Dolních Libchavách.

Je postavena z lomového kamene, sloupky bran, stejně jako druhotně vystavěné výklenky pro křížovou cestu z cihelného zdiva.

        

Po celém obvodu zdi byla odstraněna stávající pálená tašková krytina a byla ubourána horní část zdiva. Odstranily se tři dvojice sloupků bran a cihlový chodníček kolem kaple. Na provedených základových patkách byly z plných cihel vyzděny nové sloupky kryté původními pískovcovými stříškami. Omítnuté sloupky, niky zastavení křížové cesty i opravená fasáda kaple byly opatřeny nátěrem v barvě pískového okru. Očištěná a dozděná kamenná zeď je nově ukončena stříškou z betonových lícových cihel s rumplovaným povrchem. Nově se osadily repasované stávající brány a do boční brány byla osazena nová replika. Do upravených nik byly vloženy zrenovované litinové reliéfy křížové cesty. Provedla se drenáž a nová odvodňovací dlažba z rumplovaných cihel kolem kaple.

 Provedenými stavebními úpravami došlo ke zlepšení stability objektu ohradní zdi i vstupních bran a ke zlepšení estetického vnímání prostoru hřbitova. 

 

 

Datum

30. červenec 2018

Tags

Veřejné zakázky

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.