Sportovní areál - Staré město

Sportovní areál - Staré město

Celá stavba zahrnovala několik objektů.

Rekonstrukce fotbalového hřiště – likvidace stromů včetně odkořenění, likvidace ocelového zábradlí, laviček, střídaček, fotbalových branek, přespádování, odvodnění plochy, zhotovení nového přírodního hřiště včetně výsevu , oplocení za brankami.

Závlaha – nové podzemní rozvody vody a šachtice i pro mobilní závlahový systém včetně dodávky.

Demolice a výstavba šaten – demolice přízemního objektu, výstavba nové nepodsklepené budovy z vápenopískových cihel, krov valbový se střešní krytinou KH Beta, napojení na vodovod, kanalizaci, instalace ÚT a elektro. Kromě fotbalových šaten s hygienickým zázemím se v budově nachází ještě klubovna, bistro, WC pro diváky a pomocné prostory.

Víceúčelové hřiště – likvidace stromů včetně odkořenění, přespádování, proveden drenážní systém, odvodnění plochy, vybudování umělého sportovního povrchu včetně oplocení, výsadba thují.

Plocha pro streetbal a cvičný tenis – likvidace stromů včetně odkořenění, přespádování, proveden drenážní systém, vybudování přírodního i umělého sportovního povrchu včetně oplocení, instalace záchytných sítí.

Hřiště pro pétangue a minigolf – likvidace křovin včetně odkořenění, výstavba oplocení, zpevněné plochy ze zámkové dlažby včetně instalace laviček a odpadních košů, ozelenění.

Dětský koutek – instalace dětských prvků včetně oplocení, ozelenění, zpevněné plochy ze zámkové dlažby včetně instalace venkovního mobiliáře.

Realizace: únor 2009 - říjen 2009

Datum

1. říjen 2009

Tags

Sportovní stavby

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.