Bytový komplex Nová Dukla - Ústí nad Orlicí

Bytový komplex Nová Dukla - Ústí nad Orlicí

Nová Dukla představuje novostavbu tří bytových domů se 67 byty různých velikostí, v maximálně 5 nadzemních podlažích, bez podsklepení. Budovy jsou postaveny jako železobetonový monolitický skelet s vnitřními příčkami a dělícími stěnami systému Protherm. Obvodový plášť je vyzdívaný z cihel Porotherm opatřený minerálním zateplovacím systémem s armovanou omítkou. Střechy jsou ploché s tepelnou izolací a fóliovou krytinou. Součástí budov je schodiště, ve dvou budovách je výtah, rozvody energií, ZTI. V areálu bytového souboru byly zhotoveny zpevněné plochy pro parkování aut, komunikace, ozeleněné plochy, dětský koutek a veřejné osvětlení.

Realizace: červenec 2008 – říjen 2009

Datum

6. říjen 2009

Tags

Bytová výstavba

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.