Bezpečné a bezbariérové chodníky - Libchavy

Bezpečné a bezbariérové chodníky - Libchavy

V Libchavách byla realizována výstavba bezpečných a bezbariérových chodníků podél silnice I/14, vedoucí od začátku obce České Libchavy až po odbočku k řadovkám u čp.193. Stavba je rozdělena na lokalitu č.1 (Dařílka) a lokalitu č.2 (Pod Řadovkou).

Celková délka chodníku činí 845 m, šířka je v rozmezí od 1,75 m do 2,1 m. Skládá se z ploch určeným pro pěší a z nájezdů k nemovitostem. Plocha pro pěší je vydlážděna zámkovou dlažbou přírodní barvy o tloušťce 6 cm, nájezdy jsou zhotoveny z dlažby tloušťky 8 cm. Přístupová místa k nájezdům jsou opatřena dlažbou s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké dle příslušné normy. Celý prostor je vymezen chodníkovými a silničními obrubníky. Podél silničních obrubníků byly osazeny vodící pásky. Odvodnění přilehlé komunikace je řešeno bočními uličními vpustěmi typ II a svedeno kanalizačním potrubím do stávající dešťové kanalizace a následně do vodoteče. V části úseku bylo nutné zřídit opěrné stěny z litého betonu. V místech se zvýšeným nebezpečím pádu bylo osazeno pozinkované zábradlí.

Realizace: říjen 2014 – listopad 2014 a duben 2015 – květen 2015

Datum

14. květen 2015

Tags

Veřejné zakázky

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.